TEM • Altonagatan 3 • 211 38 Malmö • SWEDEN • Tel: +46 (0)40-606 55 80 • E-post:

sok-mobil

Translate the page

svarzh-CNenfrdeitjaes
×

OBS!

JUser: :_load: Det går inte att ladda användare med ID: 83

NCSH

        

 

 

 

Hållbar sjukvård, endagskurs

Datum
21 apr 2016
Plats
Stockholm

Beskrivning

Hållbar sjukvård – så arbetar du med miljö och CSR i sjukvården

äpple 530pxHär är utbildningen som ger dig kunskap om hur du arbetar med hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation, miljölagstiftning och hur du engagerar medarbetare. Du får grundkunskaper om avfall, transporter, kemikalier och andra avgörande miljöfrågor för ett ökat hållbarhetsarbete inom sjukvården.

Hållbar sjukvård inkluderar alltifrån minskade utsläpp av läkemedel i miljön till energieffektivisering av sjukhusbyggnader. Under kursen varvas teoretiska moment med övningar, där du som deltagare kan ta upp frågor som rör ditt arbets- och ansvarsområde. Efter utbildningen har du fått djupare kunskap om sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet och hur de kan lösas.

 

UTBILDNINGEN GER KUNSKAPER I:
– Vad som gör sjukvården så speciell när det kommer till miljöarbete och vilka hållbarhetsfrågor är specifika för sjukvården. Till exempel läkemedel i miljön, smittförande- och annat farligt avfall och kemikalier i material.
– Hur man arbetar med inköp och leverantörer.
– Miljötekniklösningar specifika för hälso- och sjukvården.
– Relevant lagstiftning.
– Ledningssystem, revisioner och lagefterlevndadskontroller i sjukvården.
– Hållbarhetsredovisning och CSR i sjukvården.
– Goda exempel från regioner, landsting, privat sjukvård och leverantörer.
– Hur man arbetar i andra länder.

Målgrupp för utbildningen
– Miljöombud, miljösamordnare, miljöchefer, ledande befattningshavare och andra anställda i privat och offentlig sjukvård.
– Leverantörer till sjukvården som behöver en större insikt i sjukvårdens arbetssätt, fokusområden och utmaningar
– Konsulter, advokater, revisorer med sjukvården som kund och som tangerar hållbarhetsområdet.

Utbildningen genomförs i samarbete med Bonniers Sustainability Media (Miljörapporten).

Program

08.15-09.00

Registrering samt servering av kaffe och smörgås.

09.00-16.30

Introduktion till hållbar sjukvård Utbildningen inleds med en introduktion till vad hållbar sjukvård innebär. Vad menar vi när vi talar om hållbar sjukvård?

Internationell utblick Därefter gör vi en internationell utblick och tittar på hur arbetet ser ut utanför Sveriges gränser. Du får en jämförelse med arbete i Sverige och vi tittar på nationella exempel.

Miljölagstiftning Dagen fortsätter med en genomgång av miljölagstiftning av särskild betydelse för hälso- och sjukvården.

Så brukar miljöarbetet organiseras

Miljöfrågorna i hälso- och sjukvården Vi fortsätter med att fördjupa oss inom ett antal frågor som rör miljön. Vi går igenom:

–    Avfall och smittförande avfall – återvinning, avfallsminimering –    Kemikalier och kemikaliehantering, regler, register etc –    Transporter – logistik – internt/externt –    Energi – Hur kan man minska? –    Byggnader – bra och mindre bra exempel –    Material – bra och mindre bra exempel –    Läkemedel i miljön

12.00-13.00  Lunch

Goda exempel i hälso- och sjukvården Inom hälso- och sjukvården finns flera exempel på hur man kan arbeta hållbart. Vi tittar på miljöteknik, innovation, företagssamarbeten och andra goda exempel som har bidragit till en hållbar sjukvård.

CSR i sjukvården Utifrån ISO 26 000 breddar vi perspektivet och går igenom vad socialt ansvarstagande innebär.

Hållbarhetsredovisning i sjukvården, med fokus på rapporteringsramverket GRI

Miljöledningssystem, lagefterlevnad och revision i hälso- och sjukvården med fokus på nya ISO 14001

Att engagera medarbetare i hållbarhetsfrågor Vi tittar på hur du kan få dina medarbetare engagerade i hållbarhetsarbetet. Hur gör vi för att skapa förändringar ur ett hållbarhetsperspektiv?

Avslutande diskussion och diplomutdelning

Under dagen gör vi avbrott för förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ca kl. 10.20-10.45, 12.00-13.00 och 14.20-14.45.

Strategiskt hållbarhetsarbete

TEM består av två delar som stärker varandra och gör oss till en unik verksamhet:

  • Vi är en samhällsaktör som driver nätverk och projekt inom miljö & CSR.
  • Vi är en konsultverksamhet med erfarna projektledare, konsulter, revisorer och utbildare.

Kalender

7 maj

TEM har beviljats finansiering från Jämställdhetsmyndigheten för ett projekt om att integrera jämställdhetsfrågor i befintliga ledningssystemsstrukturer. Projektet kommer att löpa från januari till september 2019 och inom ramen för projektet kommer vi att undersöka, både genom teoretiska undersökning och workshop med organisationer och företag, hur verksamheter kan arbeta för att integrera jämställdhetsaspekter i sina befintliga ledningssystem (t.ex., ISO 14001, ISO 45001/OHSAS18001 eller ISO 26000). Genom att skapa en metodik för att implementera dessa frågor i till exempel befintliga rutiner är målet att skapa en mer konkret struktur och därmed underlätta och befästa arbetet för en mer jämställd verksamhet.

Den första workshopen hölls den 13:e februari, läs en sammanfattning här. Under denna workshop kommer vi att fokusera på det arbete som projektdeltagarna har genomfört hittills. Diskussionerna kommer att samlas kring hur man på bästa sätt har inventerat sina befintliga ledningssystem och tagit sig an uppgifterna inom organisationen. Om deltagarna redan hunnit implementera jämställdhetsaspekter i sina rutiner eller liknande kan dessa lyftas som goda exempel under diskussionerna. Om hinder har dykt upp längs vägen kommer dessa att diskuteras för att hitta och sprida lösningar. Lägg märke till att även du som är ny kan ha möjlighet att delta. Kontakta projektledare för att diskutera hur ni bäst går till väga. 

Under mötet kommer vi även att få lyssna på Maria Johnsson och Jan Edberg, KAMS-chefer på Nobina, som kommer att berätta om de områden i Nobinas ledningssystem som de identifierat som särskilt intressanta för jämställdhetsarbetet samt hur det fortlöpande arbetet ser ut. 
 

Om du vill veta mer om projektet eller anmäla ditt deltagande är du välkommen att kontakta projektledare:
Linnea Turnstedt, ,  0708-92 73 05. 

 


PROGRAM

8.00 Registrering och frukostmingel
8.30
Presentationer med Maria Johnsson och Jan Edberg, KAMS-chefer på Nobina
9.00 Workshop
10.00 Avslutning


 

NÄR: 7 maj, 8.00-10.00
VAR: Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12, 215 32 Malmö
ANMÄLAN:   

23 maj
Mingel: CSR Skåne 10 år
23 maj 2019 15:00

CSR Skåne 10 år

TEM:s nätverk CSR Skåne har funnits i hela 10 år och det ska vi självklart fira! Den 23:e maj slår vi upp dörrarna till Scandic Stortorget för ett mingel i hållbarhetens tecken.

Under eftermiddagen kommer vi  bland annat att få möjlighet att lyssna på Jakob Kiefer, Sveriges ambassadör för hållbart företagande. I den efterföljande paneldiskussionen kommer vi även att få lyssna på några av regionens mest framträdande hållbarhetsexperter som ger sin syn på hur hållbarhetsarbetet kommer att utvecklas framöver. Efter presentationerna kommer bjuds det på en enklare mingelbuffé och möjlighet att fortsätta diskussionerna med de andra deltagarna under lättsamma mingelformer.

En separat inbjudan kommer att gå ut till nätverket och utvalda kunder och samarbetspartners. 

NÄR: 23 maj, 15.00-19.30
VAR: Scandic Stortorget, Malmö
MER INFORMATION:  

14 aug
CSR Skåne Lounge
14 aug 2019 15:30 - 16:30

För tredje året i rad anordnar CSR Skåne tillsammans med Scandic ett hållbarhetsevent på Malmöfestivalen! Årets event kommer att ha fokus på mat och vi kommer att få lyssna på aköter i näringslivskedjan ge sin syn på problematiken kring att skapa en hållbar mat och dryck.

Evenemanget uppdateras inom kort..

 

Kontakta nätverksansvarig för mer information
Linnea Turnstedt, , 0708- 92 73 05

   

 

Vilka är vi på TEM?                                        

TEM hjälper stora som små organisationer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Vi har ett stort antal konsulttjänster inom hållbarhetsområdet, men vi driver
också projekt & nätverk inom miljö, hållbar sjukvård och CSR.    

 

Kontakta oss!


040-606 55 80
Nyhetsbrev

 

                                                 

 

 

Scroll to top